Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Pakiety
zabiegowe
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

Regulaminy obowiązujące w salonie Yasumi w Koninie.

      Zasady obowiązujące w gabinecie z uwagi na zagrożenie  COVID-19

 1. Przyjmujemy tylko klientów wcześniej umówionych na zabieg. 
 2. Jeśli klient wykazuje objawy infekcji (kaszel, katar, duszności), prosimy o pozostanie w domu. 
 3. Jeżeli klient jest w trakcie kwarantanny lub ktoś z bliskich na niej przebywa, lub klient miał kontakt z osobą  zarażoną, prosimy o pozostanie w domu. 
 4. Wchodząc do salonu klient musi mieć skutecznie zakryte usta i nos.
 5. Przed wejściem do gabinetu obowiązuje dezynfekcja dłoni, w wyznaczonym do tego miejscu. 
 6. Na terenie salonu obowiązuje zakaz używania, a nawet wyciągania telefonu komórkowego przez klientów.
 7. Do odwołania, w naszym salonie nie ma poczekalni. Prosimy o nie przychodzenie z osobami towarzyszącymi. 
 8. Prosimy o punktualne przybycie na omówioną godzinę. 
 9. Wszystkie napoje podawane są w jednorazowych kubkach papierowych. 
 10. W przypadku obecności innego klienta w gabinecie, prosimy o zachowanie wymaganego odstępu i zakryte usta oraz nos
 11. W miarę możliwości, preferujemy płatności bezgotówkowe lub rezerwację wizyt przez moment.pl, gdzie można już wcześniej opłacić swoją wizytę.
 12. Przed każdym zabiegiem przeprowadzana jest ankieta zdrowia kwalifikująca do zabiegów. 

                 Regulamin strefy Day Spa

 1. Niniejszy regulamin powstał w trosce o świadczenie najwyższej jakości usług i Państwa komfort w strefie SPA. Naszym pracownikom pozwala na rzetelne i odpowiednie przygotowanie zabiegów w strefie SPA.
 2. Przed przystąpieniem do każdego zabiegu, każdy gość jest zoobowiązany do wypełnienia karty zdrowotnej, kwalifikującej go do zabiegu.
 3. W określonych przypadkach personel SPA może poprosić o zaświadczenie lekarskie będące brakiem przeciwskazań do zabiegów. W przypadku braku takiego zaświadczenia, personel ma prawo odmówić wykonania usługi.
 4. Z usług strefy SPA może skorzystać osoba powyżej 16 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego; każda osoba pełnoletnia, nie będąca pod wpływem środków odurzających i/lub alkoholu.
 5. Strefa Day Spa jest strefą ciszy i relkasu. Dlatego dbając o Państwa komfort prosimy o wyciszenie lub wyłączenie telefonów komórkowych.
 6. W trosce o najwyższą jakość i komfort wszystkich naszych klientów, prosimy o przybywanie na zabieg punktualnie, zgodnie z godziną rozpoczęcia usługi, co pozwala na przygotowanie się klienta do zabiegu. Umówiona godzina zabiegu jest godziną jego rozpoczęcia.
 7. W przypadku spóźnienia personel ma prawo odjąć czas spóźnienia od czasu zabiegu, bez redukcji ceny.
 8. W przypadku spóźnienia 15 minut i braku poinformowania o odwołaniu wizyty, personel ma prawo anulować wizytę w całości.
 9. Jeśli posiadają Państwo bon, z którego chcecie skorzystać w strefie SPA, prosimy o poinformowanie personelu podczas rezerwacji wizyty.
 10. Bon jest podstawą realizacji usługi. Prosimy zatem o zabranie bonu ze sobą i okazanie przed wizytą. W przypadku jego braku, personel pobiera zadatek, który zwracany jest po przyniesieniu bonu podarunkowego.
 11. Jeśli chcecie Państwo dokonać zmian, co do wybranego wcześniej zabiegu, prosimy o informację z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem, aby zweryfikować możliwość zmiany, jak i dobrze przygotować dla Państwa zabieg.
 12. Troska o środowisko i jego zasoby jest dla nas bardzo ważna. Dlatego jeśli nie możecie Państwo przyjść na zabieg z serii DAY SPA z kąpielą, to prosimy nas o tym poinformować z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem. Kąpiel jest przygotowywana pod każdego klienta indywidualnie. Nie możecie Państwo przyjść? Prosimy o informację, by oszczędzać wodę i środowisko.
 13. Całkowity czas trwania masażu jest następujący:

            Strefa SPA jest czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 20.00 i sobotę od 9.00 do 16.00 Do strefy SPA wizyty umawiane są telefonicznie lub przez system rezerwacji online. 

Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych

 1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Placówka YASUMI MEDESTETIC, w której nabywany i realizowany jest Bon (Yasumi w Koninie, ul. Chopina 17a, 62-510 Konin)
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu, bądź osobiście w gabinecie.
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu. Jeśli klient nie posiada bonu ze sobą, wówczas pobierana jest zaliczka w wysokości wartości bonu na poczet wizyty. Następnie po przyniesieniu bonu do gabinetu, zwracana na konto klienta.
 5. Bon ważny jest przez 6 miesiące od momentu jego nabycia. W innych gabinetach termin ważności może się różnić. 
 6. Bon w bardzo wyjątkowych sytuacjach może zostać wydłużony, po wcześniejszej zgodzie managera salonu, oraz wskazaniu terminu wizyty, który nie podlega już dalszym zmianom. Za dodatkową opłatą, wynoszącą 10% wartości bonu za przedłużenie o 1 miesiąc. 
 7. Zakupione bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę w przypadku ich nie wykorzystania. Dopuszcza się wykorzystanie bonu przez inne, wskazane przez obdarowanego osoby, po wcześniejszej informacji w gabinecie Yasumi w Koninie, jeśli obdarowana osoba nie może go osobiście wykorzystać.
 8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
 9. W przypadku, gdy wartość usług/preparatów jest niższa, gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy.
 10. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości. 
 11. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w gabinecie; w tym bonem na pierwszą wizytę 20zł, aktualnymi promocjami w postaci ofert specjalnych. 
 12. Bon podarunkowy nie może zostać zakupiony na usługi w promocji z uwagi na długość ważności bonu i zmieniającą się ofertę promocyjną. 
 13. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w gabinecie Yasumi Konin, na dowolne zabiegi.
 14. Bon kupiony w Yasumi w Koninie  przy ul. Chopina 17a w Koninie może zostać zrealizowany wyłącznie w gabinecie w Koninie. Jeśli zamawiający wie, że obdarowany może zrealizować bon w innej placówce niż Yasumi w Koninie, proszony  jest o przekazanie takiej informacji pracownikom Yasumi w Koninie, celem weryfikacji możliwości takiej realizacji w innych gabinetach. Bądź też zamówienia bonu poprzez stronę www.bony.yasumi.pl
 15. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności. Po terminie ważności bonu, nie ma możliwości użycia bonu.
 16. Jeśli klient mimo rezerwacji, nie odwoła jej w wyzaczonym terminie (co najmniej 48h przed planowaną wizytą), wizyta zostaje uznana za zrealizowaną, a wartość wizyty jest odejmowana od wartości bonu.
 17. Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu i dostepnych gratisów.
 18. Yasumi MEDESTETIC w Koninie nie realizujemy bonów typu MyBenefit, Sodexo, TravelPass i innych. 
 19. W przypadku bonu, którego realizacja się rozpoczęła, a została kwota do wykorzystania, maksymalny okres realizacji wynosi 3 miesiące.
 20. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Yasumi w Koninie
 21. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
 22. W celu poinformowania o regulaminie realizacji bonów, każdorazowo do bonu jest dokładana wkładka informacyjna dla klientów. 
 23. Ochrona danych osobowych:
  • Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Yochi s.jw ul. Chopina 17a 62-510 Konin
  • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Regulamin salonu Yasumi w Koninie

         Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania gabinetu kosmetycznego Yasumi w Koninie, mieszczącego się przy ul. Chopina 17a w Koninie; prowadzącego działalność w zakresie profesjonalnych usług kosmetycznych i kosmetologicznych, medycyny estetycznej, masaży i zabiegów fizjoterapeutycznych. Gabinet prowadzi również sprzedaż kosmetyków/preparatów oraz bonów podarunkowych. 
 2. Klienci mają obowiązek zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do jakiegokolwiek zabiegu oferowanego w ramach usług gabinetu. 
 3. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu gabinetu kosmetycznego oraz stosowaniem się wprost do jego postanowień.  
 4. Gabinet Yasumi otwarty jest w ciągu tygodnia w godzinach od 9.00 do 20.00 oraz w sobotę w godzinach od 9.00 do 16.00
 5. Gabinet oświadcza, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi i pomocy w zakresie świadczonych usług. 
 6. Gabinet oświadcza, że w tym celu prowadzony jest monitoring prowadzonych rozmów, które stanowią materiał szkoleniowy i dydaktyczny, udoskonalający proces obsługi klienta w salonie. Rozmowy te nie są upubliczniane i stanowią tylko materiał szkoleniowy do potrzeb wewnętrznych. 
 7. Gabinet oświadcza, że na terenie salonu zamontowany jest profesjonalny system monitoringu, służący ochronie mienia i zdrowia przebywających w salonie osób. 
 8. Klienci dokonujący rezerwacji usług i odbywający swoje wizyty w salonie, akceptują system monitoringu oraz system monitorowania rozmów telefonicznych. 

  Klient

 1. Klientem może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów osób w wieku powyżej 14 lat, za wyraźną i pisemną zgodą rodzica, lub opiekuna, lub przedstawiciela ustawowego.
 3. Pracownik gabinetu kosmetycznego ma obowiązek zażądania pisemnej zgody od opiekuna na planowany zabieg oraz przeprowadzenia wywiadu kwalifikującego w obecności rodzica, lub opiekuna, lub przedstawiciela ustawowego. 
 4. W przypadku braku zgody ze strony rodzica, lub opiekuna, lub przedstawiciela ustawowego, pracownik ma obowiązek odmowy wykonania zabiegu. 
 5. Klienci pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub których zachowanie  może stanowić zagrożenie (w tym stanowi ono pokrzywdzenie ogólnie przyjętych norm społecznych) dla innych osób przebywających w salonie, nie będą obsługiwani.

   Pracownik

 1. Każdy pracownik gabinetu kosmetycznego Yasumi w Koninie posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które są weryfikowane przed rozpoczęciem pracy w gabinecie.
 2. Kwalifikacjami tymi są; wykształcenie zawodowe adekwatne do zajmowanego stanowiska, certyfikaty, szkolenia i atesty, pozwalające na wykonywanie określonych zabiegów. 
 3. Pracownik każdorazowo sprawdza i odpowiednio przygotowuje swoje stanowisko pracy, według norm sanitarnych i higienicznych powszechnie obowiązujących. 
 4. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, P-Poż
 5. Jeśli klient zauważy odstępstwo od przyjętych prawnie norm, proszony jest o zgłoszenie takiej sytuacji na adres konin@yasumi.pl

    Świadczenie usług kosmetycznych

 1. Przed przystąpieniem do zabiegu, pracownik każdorazowo przeprowadza wywiad kosmetyczny w celu ustalenia czy aktualny stan zdrowia, przebyte choroby, aktualnie przyjmowane leki, nie stwarzają ryzyka zabiegowego, oraz by wykluczyć możliwe ryzyko wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. 
 2. Każdy klient jest zapoznawany z przeciwskazaniami i możliwymi skutkami ubocznymi zabiegu oraz zaleceniami pozabiegowymi. Przystępując do zabiegu klient ma ich świadomość i akceptuje je podpisując właściwą dla danego zabiegu kartę zabiegową. Brak podpisu pod kartą powoduje odmowę wykonania zabiegu po stronie pracownika gabinetu. 
 3. Klient stosuje się do zaleceń pozabiegowych, mając świadomość, że mają one wpływ na efekt i skuteczność całej terapii zabiegowej. 
 4. Klient ma obowiązek poinformowania pracownika o chorobach, przyjmowanych lekach, dolegliwościach, przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na skuteczność zabiegu, efekty uboczne lub narażenie się na uszczerbek w zdrowiu. W przypadku zatajenia takich informacji, salon nie ponosi odpowiedzialności za ich wystąpienie.  
 5. Jeżeli zabieg wykonywany jest w serii zabiegowej, której kolejne zabiegi są dłuższe niż 14 dni, klient potwierdza aktualność danych zawartych w karcie klienta. 
 6. Klient jest zobowiązany poinformować o nowych okolicznościach swojego stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo przeprowadzanego zabiegu. 
 7. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o pogorszeniu się stanu zdrowia/samopoczucia podczas trwającego zabiegu. W przypadku zagrożenia pracownik ma prawo odmówić dalszego kontynuowania zabiegu. 

    Płatności i cennik usług

 1. Gabinet kosmetyczny Yasumi w Koninie oferuje następujące płatności: gotówka, płatność kartą, płatność bonem podarunkowym emitowanym przez ten gabinet w terminie jego ważności lub karnet zabiegowy.
 2. Klient ma również możliwość rezerwacji wizyty online przez portal www.booksy.pl  z możliwością płatności online za wizytę.
 3. Klient po odbytej wizycie jest zobowiązany uiścić opłatę według cennika, który dostępny jest na stronie www.konin.yasumi.pl
 4. Aktualny cennik dostępny jest na stronie głównej gabinetu. O zmianach cen klienci informowani są każdorazowo w przypadku zaistnienia takiej zmiany przed planowaną wizytą. 
 5. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w zależności od ilości zużytego preparatu o czym klient jest wcześniej informowany, a zmianę tę akceptuje.
 6. Gabinet zastrzega sobie prawo zmiany ceny zabiegu w trakcie trwania terapii czy serii zabiegowych informując o tym klienta. Klient zachowuje wówczas prawo do pierwotnej ceny. 
 7. Gabinet nie odpowiada za zmiany cen w cenniku, dokonywanych przez Centralę Yasumi w Kaliszu, na stronach partnera do czego jest uprawniony, o ile wcześniej nie został o tym odrębnie poinformowany. 

     Rezerwacje usług

 1. Gabinet kosmetyczny Yasumi w Koninie oferuje następujące możliwości rezerwacji: telefonicznie pod numerem 605 064 747 lub 063 220 47 47 Osobiście w gabinecie. Przez portal www.moment.pl z możliwością płatności online za wizytę.
 2. Jeśli klient nie przyszedł na planowany zabieg w umówionym terminie lub nie poinformował o tym fakcie na co najmniej 48 godzin przed planowanym zabiegiem, salon ma prawo odmówić dalszych usług w gabinecie. W przypadku posiadania bonu, wartość wizyty jest odejmowana od bonu, a wizyta jest uznana za zrealizowaną. 
 3. Na zabiegi klient przychodzi punktualnie. W przypadku spóźnienie wynoszącego powyżej 15 minut, wizyta jest automatycznie anulowana przez system, a pracownik ma prawo odmówić jej wykonania. 
 4. Niezależnie od powyższego, na wyraźną prośbę klienta, pracownik może przystąpić do zabiegu z zatrzeżniem, że czas trwania zabiegu zostanie skrócony o czas spóźnienia. Pracownik decyduje, które etapy zabiegu będą skrócone, przy czym wartość zabiegu pozostaje bez zmian.
 5. W przypadku opóźnienia leżącego po stronie gabinetu, żadne z etapów nie zostają skrócone.
 6. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wizyty. Wówczas zostanie zaproponowany najszybszy i najbardziej dogodny termin dla klienta. 
 7. W przypadku rezerwacji usług dla 2 lub więcej osób, lub równy co najmniej 2,5 godzinom pracy salonu, gabinet prosi klienta o dokonanie wpłaty zadatku na poczet wizyty w kwocie 50zł za każdą godzinę od osoby. Zadatek należy wpłacić osobiście w recepcji salonu w trakcie rezerwacji wizyty lub na konto gabinetu, co najmniej 48 godzin przed planowaną wizytą. Zadatek przepada w momencie nie odbycia wizyty w salonie.
 8. Jeśli klient, co najmniej dwukrotnie odwołał zabieg bez zachowania 48 godzin anulacji, wówczas pracownik reerwujący kolejną wizytę ma prawo prosić o zadatek w wysokości 50% umawianej wizyty. 
 9. Każdy zadatek winien znaleźć się na koncie na 48 godzin przed planowaną wizytą. W przypadku braku zadatku, system automatycznie anuluje wizytę, a zwolnione godziny są dostępne dla innych klientów salonu.
 10. Jeśli klient odwołuje wizytę z zachowaniem czasu anulacji, a wcześniej dokonał wpłaty zadatku, wówczas zostaje on zwrócony w sposób, w jaki została dokonana płatność. 

    Reklamacje i zwroty

 1. Każdy klient ma prawo zgłoszenia reklamacji w terminie maksymalnie 48 godzin od wykonania usługi lub niezwłocznie od wystąpienia skutków niepożądanych, nie później niż 48 godzin od wykonania usługi.  Klient jest zobowiązany w przeciągu maksymalnie 72 godzin odbyć bezpłatną konsultację z osobą wykonującą zabieg w celu określenia przyczyn i możliwych rozwiązań reklamacyjnych. 
 2. Reklamacje składane są na piśmie, osobiście w gabinecie na wzorze reklamacji lub za pośrednictwem email na adres konin@yasumi.pl Reklamacja taka zawierać musi opis problemu i powody reklamacji oraz dokumentację zdjęciową.
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane maksymalnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji i osobistego stawiennictwa na konsultacji u specjalisty.
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadne, gabinet kosmetyczny wykonuje zabieg o tej samej wartości na swój koszt. W tym celu zostaje sporządzony dokument znoszący wzajemne roszczenia stron.
 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni, pisemnie na adres konin@yasumi.pl lub osobiście w gabinecie. 
 6. Po odejściu od recepcji, gabinet nie uznaje reklamacji zabiegów dotyczących subiektywnych odczuć niezadowolenia klienta z odbytego zabiegu, jeśli zabieg ten został wykonany z obowiązującymi w gabinecie standardami i procedurami oraz nie doszło do narażenia życia lub zdrowia klienta.
 7. Gabinet nie przyjmuje zwrotów zakupionych kosmetyków/preparatów. 

RODO - polityka prywatności w gabinecie Yasumi w Koninie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Yochi spółka jawna będąca franczyzobiorcą marki Yasumi. Yochi NIP 665 302 90 12, mieszcząca się przy ul. Chopina 17a w Koninie.
 2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić. 
 3. W gabinecie Yasumi w Koninie przetwarzane są takie dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp. Zostaniesz o nie poproszona/y w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klienta.
 4. Usługa kosmetyczna:
  - Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, WYŁĄCZNIE w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w w gabinecie Yasumi przy ul. Chopina 17a w Koninie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.
  - Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
  i) marketingu własnych produktów lub usług,
  ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
  - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.
 5. Usługa newslettera:
  - Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, ofert czy promocji.
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.
  - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
  - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi dystrybucji newslettera.
  - Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.
 6. Formularz kontaktowy:
  - Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.
  - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
  - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

                Regulamin karnetów zabiegowych

 1. Klient może nabyć określone zabiegi w postaci karnetów zabiegowych.
 2. Karnety nie łączą się z innymi promocjami w salonie. 
 3. Karnetów nie można nabyć poprzez bony podarunkowe.
 4. Ważność karnetu zabiegowego jest określona w zależności od rodzaju zabiegu i ilości zabiegów wykupionych oraz częstotliwości wykonywania zabiegów np. karnet 6 zabiegów na endermologię ( 2 razy w tygodniu) ważność 3 tygodnie lub karnet 6 zabiegów na depilację laserową pach (1 raz w miesiącu), karnet ważny 6 miesięcy.
 5. Karnet może być wykorzystany tylko przez osobę, która wykupiła pakiet i poddaje się serii zabiegowej. Jest to podyktowane troską o kontynuację terapii, jak i uzyskanie pożądanego efektu.
 6. Wizytę z karnetu można umówić telefonicznie lub przez portal moment.pl wpisując numer karnetu.
 7. Na wizytę należy stawić się punktualnie, a w przypadku braku informacji o anulacji na 48h przed zabiegiem, wizyta zostaje uznana za zrealizowaną.
 8. Karnet zakupiony w Yasumi w Koninie  przy ul. Chopina 17a w Koninie może zostać zrealizowany wyłącznie w gabinecie w Koninie.

         Regulamin karty lojalnościowej

 1. Karta lojalnościowa jest wydawana każdemu klientowi, który w danym roku osiągnął określony próg wartości realizacji wizyt.
 2. Karta ważna jest 1 rok od momentu jej wydania.
 3. Karta uprawnia do zniżki na usługi w cenie regularnej oraz na zakup produktów w cenie regularnej w wysokości 10% od ceny podstawowej.
 4. Karta nie obowiązuje na zakup bonów podarunkowych i karnetów zabiegowych. 
 5. Karta może być przedłużona na kolejny rok, w przypadku kiedy klient zrealizuje wartość zabiegów w określonej przez gabinet kwocie. 
 6. Karta nie może zostać przekazana innej osobie niż uprawnionej do żniżek w gabinecie. 
ostatnia aktualizacja 17.08.2021
Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem