Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Dieta Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Pakiety
zabiegowe
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Dieta Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

Regulamin nabywania i realizacji bonów, inne

Zasady obowiązujące w gabinecie z uwagi na zagrożenie COVID-19

1. Przyjmujemy tylko klientów umówionych na zabieg poprzez moment.pl, Facebooka lub telefonicznie.
2. Jeśli wykazujesz objawy infekcji (kaszel, katar, duszności), zostań w domu.
3. Jeżeli jesteś w trakcie kwarantanny lub ktoś z Twoich bliskich na niej przebywa, lub miałeś kontakt z osobą zarażoną, zostań w domu. 
4. Wchodząc do salonu musisz mieć skutecznie zakryte usta i nos.
5. W całym gabinecie obowiązuje noszenie rękawiczek jednorazowych. Jeśli nie posiadasz ich podczas wizyty, otrzymasz je w recepcji od nas. Po wizycie, rękawiczki zabierasz ze sobą.
7. Po wejściu konieczna jest dezynfekcja dłoni w recepcji gabinetu.
8. Na terenie salonu obowiązuje zakaz używania, a nawet wyciągania telefonu komórkowego.
9. Do odwołania nie ma poczekalni. Nie możesz przychodzić z osobą towarzyszącą. Dotyczy to także dzieci.
10. Postaraj się być punktualnie na omówioną godzinę. Brak poczekalni wiąże się z czekaniem na zabieg na zewnątrz.
11. Do odwołania nie serwujemy żadnych napojów.
12. W przypadku obecności innego klienta, zachowaj odstęp 2 metrów oraz wymagane środki ochrony; maska i rękawiczki.
13. W miarę możliwości, preferujemy płatności bezgotówkowe.
14. Empatia i zrozumienie wspólnej sytuacji, pozwoli nam na wspólne dbanie o bezpieczeństwo. Damy radę!

Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych:

 1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Placówka YASUMI MEDESTETIC, w której nabywany i realizowany jest Bon (Yasumi w Koninie, ul. Chopina 17a, 62-510 Konin)
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu, bądź osobiście w gabinecie.
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 5. Bon ważny jest przez 6 miesiące od momentu jego nabycia. W innych gabinetach termin ważności może się różnić. 
 6. Bon w bardzo wyjątkowych sytuacjach może zostać wydłużony, po wcześniejszej zgodzie managera salonu, oraz wskazaniu terminu wizyty, który nie podlega już dalszym zmianom. Za dodatkową opłatą, wynoszącą 10% wartości bonu za przedłużenie o 1 miesiąc. 
 7. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę w przypadku ich nie wykorzystania. Dopuszcza się wykorzystanie bonu przez inne, wskazane przez obdarowanego osoby, po wcześniejszej informacji w gabinecie Yasumi w Koninie, jeśli obdarowana osoba nie może go osobiście wykorzystać.
 8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
 9. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości. 
 10. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w gabinecie.
 11. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w gabinecie Yasumi Konin.
 12. Bon kupiony w Yasumi w Koninie  przy ul. Chopina 17a w Koninie może zostać zrealizowany wyłącznie w tym gabinecie. Jeśli zamawiający wie, że obdarowany może zrealizować bon w innej placówce niż Yasumi w Koninie, proszony  jest o przekazanie takiej informacji pracownikom Yasumi w Koninie, celem weryfikacji możliwości takiej realizacji w innych gabinetach. 
 13. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności
 14. Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu i widnieją na stronie głównej w sekcji Bony.
 15. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Yasumi w Koninie
 16. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
 17. Ochrona danych osobowych:
  • Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Yochi s.jw ul. Chopina 17a 62-510 Konin
  • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

R